Symptomen zwangerschap

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap symptomen

Symptomen die duiden op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap laten over het algemeen even op zich wachten. Daardoor is het vaak lastig is om een EUG (Extra Uterus Graviditeit) op tijd te herkennen. Het nadeel hiervan is dat je op den duur tegen pijn aanloopt en er op deze manier achter komt dat jouw zwangerschap niet op de juiste manier verloopt. Vaak is dit te wijten aan een eicel dat zich niet in de baarmoeder, maar in de eileider heeft genesteld.

Een positieve zwangerschapstest

Vaak zijn, op het moment dat je een zwangerschapstest doet, de symptomen van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap nog onzichtbaar. Zo kun je een positieve uitslag van de test krijgen, omdat er in je lichaam een bevruchting heeft plaatsgevonden: je bent zwanger. Je lichaam maakt daardoor hCG aan, waardoor de test positief kan zijn en zijn de buitenbaarmoederlijke zwangerschapssymptomen totaal nog niet zichtbaar zijn. Daardoor valt er ook nog niks aan deze zwangerschap te doen, terwijl je in principe wel een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan hebben.

Eileider die van binnenuit wordt opgerekt

Doorgaans worden de buitenbaarmoederlijke zwangerschap symptomen het meest zichtbaar bij een zwangerschap in de eileider. Je eileider wordt bij deze zwangerschap van binnenuit opgerekt. Dit gebeurt vaak wanneer het eitje de baarmoeder niet weet te bereiken, maar er wel in slaagt om zich in te nestelen. Zo is er wel sprake van een zwangerschap, maar is je lichaam niet in staat om die zwangerschap succesvol af te ronden. Buitenbaarmoederlijke zwangerschapssymptomen worden daardoor pas herkenbaar wanneer de eileider van binnenuit is opgerekt door de groei van het eitje.

Bloedverlies door achterblijven groei

Daarnaast is bloedverlies een veelvoorkomend symptoom van buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dat is op twee verschillende manieren mogelijk: zo kan je eileider te ver oprekken, waardoor je bloedverlies kan krijgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat het bevruchte eicel onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en afsterft. De baarmoeder beschikt, in tegenstelling tot de eileider, over een wand met voldoende voedingsstoffen. Daardoor heeft een bevrucht eicel meer kans op leven in de baarmoeder dan in de eileider. Wanneer er sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is de kans dus groot dat het eitje over onvoldoende voedingsstoffen beschikt.  

Krampen in de eileider

Een van de bekendste buitenbaarmoederlijke zwangerschapsymptomen zijn krampen in de eileider. Wanneer jouw eileider uitrekt is de kans namelijk groot dat je te maken krijgt met krampen in je buik. Over het algemeen vindt je deze specifiek aan een (onder)kant van je buik, waardoor je de krampen als symptomen van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kunt beschouwen. Niet iedereen krijgt overigens in dezelfde mate te maken met buitenbaarmoederlijke zwangerschapssymptomen. Het kunnen ook slechts pijnsteken zijn. Neem in elk geval bij twijfel altijd contact op met je huisarts.