Vruchtbaarheids behandelingen

Intracytoplasmatische Spermacelinjectie (ICSI)

Intracytoplasmatische Spermacelinjectie is een behandeling die erg te vergelijken is met een ivf-behandeling. De icsi-behandeling is een vorm van ivf en kan een uitkomst zijn voor mensen bij wie de ivf-behandeling niet tot een zwangerschap heeft kunnen leiden. Het enige verschil is te vinden in de inseminatiefase. Benieuwd hoe deze behandeling in z’n werk gaat? Dan is het aan te raden ook de tekst over de ivf-behandeling te lezen, waarin veel overeenkomstige informatie te lezen is.

Voor wie is een ICSI behandeling bedoeld?

Een icsi-behandeling is bedoeld voor paren die moeilijk zwanger kunnen worden. Deze behandeling zal nooit de eerste stap zijn naar zwangerschap. In de meeste gevallen wordt deze behandeling pas toegepast als blijkt dat een ivf-behandeling niet leidt tot een zwangerschap. Meer informatie over wanneer ivf of icsi een geschikte behandeling voor jou is lees je hier.

De grootste oorzaak van een mislukte ivf-behandeling zou kunnen liggen aan te weinig bruikbare zaadcellen bij de man of eicellen bij de vrouw. Voor een geslaagde ivf-behandeling heeft de man bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen bewegende zaadcellen nodig. Is het aantal lager dan wordt de slagingskans een stuk kleiner, omdat de spermacellen niet actief genoeg zijn voor de behandeling. De oorzaak kan ook bij de vrouw liggen. In dit geval kan het zijn dat de eicellen niet tot rijping worden gebracht. Ook als blijkt dat tijdens de inseminatie te weinig eicellen bevrucht worden kan de behandeling niet slagen. Als alternatief kan er gekozen worden voor een icsi-behandeling.

De behandeling


Net als bij een ivf-behandeling zal de icsi-behandeling bestaan uit vier verschillende stappen, de hormoon stimulatie, follikelpunctie, inseminatie en de embryo plaatsing. De inseminatie is de enigste stap waarin de icsi-behandeling zal afwijken van de ivf-behandeling. Hieronder zal de afwijkende stap worden uitgelegd. Lees meer over de hormoon stimulatie, de follikelpunctie, en de embryo plaatsing.

Inseminatie


Tijdens de follikelpunctie zijn er rijpe eicellen en zaadcellen verkregen die tijdens de inseminatie zullen worden samengebracht. Voordat dit gebeurt worden de zaadcellen getest om te onderzoeken of ze in goede staat zijn. Zaadcellen met de juiste kwaliteit zijn beweeglijk en hebben een normaal uiterlijk. Deze kunnen voor de behandeling gebruikt worden. Vervolgens wordt bij iedere verkregen eicel één zaadcel ingebracht met behulp van een zeer dunne naald. Deze handeling verschilt van een ivf-behandeling, waarbij duizenden zaadcellen bij één eicel samen worden gebracht.

Als alle eicellen zijn geïnjecteerd worden ze in een kweekschaaltje gezet. Hierna zal nog een onderzoek gedaan worden of er een bevrucht is opgetreden en of de bevruchte eicellen zich tot embryo’s ontwikkelen. Na ongeveer 3 tot 4 dagen wordt de meest geschikte embryo uitgekozen om deze vervolgens in de baarmoeder te plaatsen, zodat er een zwangerschap kan ontstaan.

Geen bevruchting

Het kan alsnog voorkomen dat na een mislukte ivf-behandeling ook bij een icsi-behandeling geen eicel bevrucht wordt. Dit is het geval bij ongeveer 5% van de behandelingen. Het probleem kan liggen aan de kwaliteit van de zaadcellen of eicellen. Wat de precieze oorzaak hiervan zou kunnen zijn is in de meeste gevallen moeilijk vast te stellen, omdat de zaadcellen en eicellen van te voren goed getest worden.

Ook kan het voorkomen dat er na de inseminatiestap geen embryo’s geschikt blijken te zijn om in de baarmoeder te plaatsen. Dit is ongeveer bij 3% van de paren het geval. Ook dan is de oorzaak moeilijk te achterhalen en is wederom de kans groot dat het aan de kwaliteit van de zaadcellen en eicellen ligt. In beide gevallen zal het moeilijk zijn dit te accepteren, echter kan het hierdoor ook duidelijk worden waarom beide behandelingen niet tot een zwangerschap hebben geleid.

Risico’s van een icsi-behandeling


Er zitten nog een aantal specifieke risico’s verbonden aan een icsi-behandeling. Een biologisch nadeel is dat deze behandeling het proces van natuurlijke selectie tegengaat. Bij natuurlijke zwangerschappen en ivf-behandelingen hebben vele zaadcellen de kans om de eicel te bevruchten. Eén van de zaadcellen zal hiervoor de kans krijgen. Een icsi-behandeling is in dit geval niet meer natuurlijk te noemen, omdat er van te voren één goed uitziende zaadcel wordt uitgekozen om een eicel te bevruchten. Echter is niet te zeggen of dit daadwerkelijk ook de beste zaadcel is.

Een andere risico die kan optreden tijdens de behandeling is beschadiging van de eicel, omdat er met een naad in de wand van een eicel wordt geprikt om een zaadcel in te brengen. Het kan daarnaast ook gebeuren dat er kweekvloeistof, waar de zaadcel in wordt bewaard, in de eicel terechtkomt. Het is echter nog niet bekend of dit gevolgen kan hebben voor het kind. Lees hier meer over de bijwerkingen van de behandeling en de gevolgen voor de zwangerschap.