In Vitro Fertilisatie (IVF)

IVF Behandeling

Bij een normale menstruatiecyclus wordt er elke maand één eicel gerijpt, maar bij vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn gebeurt dit niet. Bij een ivf-behandeling worden er daarom meerdere eicellen gerijpt om de kans op bevruchting te vergroten. Per ivf-behandeling is de kans op een kind 20 procent. In Nederland is ongeveer twee procent van alle pas geboren kinderen ontstaan door een ivf-behandeling.

Een ivf-behandeling bestaat uit vier verschillende stappen. Als eerst worden de hormonen gestimuleerd, zodat daarna de eicellen kunnen worden verkregen met een punctie. Als dit gedaan is begint de inseminatie en als laatst worden de embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Tijdens deze stappen krijg je verschillende medicijnen toegediend. Als je in aanmerking komt voor een ivf-behandeling kom je vaak eerst terecht op een wachtlijst.

De IVF behandeling in het kort


Tijdens de eerste stap worden er hormonen toegediend om eicellen te krijgen. Hierbij wordt er geprobeerd om meerdere eicellen te laten rijpen om zo de kans op zangerschap te vergroten. Vervolgens worden via een punctie de follikels aangeprikt om de eicellen weg te zuigen en op te vangen. Daarna worden in een laboratorium eicellen en zaadcellen samengevoegd om zo een bevruchting te laten ontstaan. Dit worden de embryo’s die in de baarmoeder zullen worden geplaatst. De embryo’s gaan zich in de baarmoeder nestelen, zodat er een zwangerschap ontstaat. Uitgebreidere informatie per stap is verder op de site te vinden.

Geen bevruchting
 na IVF behandeling

Bij de helft van de paren die aan ivf doen leidt de behandeling niet tot een zwangerschap. Dit kan meerdere oorzaken hebben, de eierstokken kunnen namelijk niet gevoelig genoeg zijn voor de hormonen, de eisprong treedt te vroeg op of er kunnen geen eicellen worden verkregen bij de punctie. Is er geen bevruchting of zwangerschap opgetreden dan is een nieuwe behandeling mogelijk. Na één of twee ivf pogingen zou de behandeling herhaald kunnen worden met een pauze van ten minste twee maanden tussen de twee behandelingen. Als er bij de vorige behandeling embryo’s zijn ingevroren kunnen deze worden gebruikt. Als je al drie behandelingen hebt ondergaan zal er overlegt worden of een vierde ivf-behandeling aan te raden is. Als dit niet aan te raden is zou het kunnen zijn dat je kinderloosheid moeten gaan accepteren. Dit kan natuurlijk een erg emotionele ervaring zijn. Om jou hierbij te steunen zal er altijd hulp klaar staan in het ziekenhuis.

Waar

Ivf-behandelingen kunnen in Nederland in meerdere ziekenhuizen worden uitgevoerd. In totaal zijn er dertien ivf-centra waar je terecht kunt voor de gehele behandeling. Ook zijn er transport-ivf-klinieken, die alleen de behandeling doen tot en met de punctie. Wanneer je bij zo’n ziekenhuis onder behandeling bent, breng je na de punctie de opgevangen eicellen zelf naar een ivf-centrum. Vervolgens vindt hier de bevruchtingen en de plaatsing van de embryo’s plaats.