In Vitro Fertilisatie (IVF)

Stap 3 - Inseminatie

Tijdens deze stap vindt de bevruchting plaats, ofwel de ‘in vitro fertilisatie’.

Voordat dit plaatsvindt wordt de sperma bewerkt, waarbij de bewegende en de niet-bewegende zaadcellen worden gescheiden. Daarna worden de eicellen klaar gemaakt voor de inseminatie. Als dit in orde is worden de zaadcellen en de eicellen bij elkaar gebracht, waarna ze weer worden teruggeplaatst in de kweekstof. Twintig uur na de inseminatie wordt er gekeken of de eicellen zijn bevrucht. Deze zijn te herkennen aan de twee kernen die zijn ontstaan. Als de eicellen zijn bevrucht wordt vaak na twee tot vijf dagen na de punctie de embryo in de baarmoeder geplaatst. Als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden zal er worden bekeken of het zinvol is om verder behandeld te worden. Eventueel kan er voor een andere behandeling gekozen worden.